ActivityMon pro auditorské společnosti

Pro firmy provádějící personální a softwarové audity nabízíme produkt jménem ActivityMon Auditor, který jim umožní licence používat nejen v jedné konkrétní firmě, ale v několika firmách naráz dle aktuální potřeby s omezením vždy na počet počítačů, na kterých je produkt používán v dané chvíli. Licence jsou tedy vázány pouze na firmu, která je zakoupila a bude jen na ní kde licence použije. Použití je omezeno vždy pouze na celkový počet počítačů, na kterých je možné produkt používat v určité chvíli bez ohledu na koncové firmy kde je produkt nasazen.

Příklad: Vaše auditorská firma obdrží zakázku na provádění personálního nebo softwarového auditu ve firmě s 30ti počítači. Vy si tedy zakoupíte 30 licencí programu ActivityMon Auditor.
Ve chvíli, kdy ukončíte tuto zakázku dostanete zakázku na provádění dalšího auditu ve firmě s 20ti počítači. Jelikož aktuálně nevyužíváte žádnou licenci použijete Vaši současnou licenci bez nutnosti nakupovat další licence.
Ještě než dokončíte Vaši stávající zakázku získáte další, tentokrát na provádění auditu na 9 počítačích. Jelikož máte v té chvíli 10 volných licencí, opět nemusíte žádné další licence dokupovat.

Auditorské firmy mohou také s výhodou využít našeho programu pronájmu licencí. Licenci tedy nemusíte kupovat, pouze si ji na určitou dobu pronajmete – pro potřeby té které Vaší zakázky. Licence je ale v tomto případě nepřesnosná. Po dobu pronájmu licence můžete samozřejmě používat dostupné aktualizace bez dalších poplatků.

Je na Vás jaký model zvolíte, pokud personální nebo softwarové audity řešíte pouze příležitostně bude pro Vás výhodnější pronájem licence. Pro větší auditorské firmy je výhodnější zakoupit si produkt ActivityMon Auditor a pronájem licencí řešit pouze tehdy pokud sezónně převyšují zakázky počet zakoupených licencí.